Slovník právnych pojmov

Zb. - Skratka Zb. predstavuje Zbierku zákonov, avšak používala sa pri názvoch zákonov len do roku 1992 (vrátane). Od roku 1993 sa používa skratka Z. z..
1 2 3