Slovník právnych pojmov

Generálny prokurátor - Generálny prokurátor stojí na čele Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorá predstavuje najvyšší orgán v hierarchií prokuratúry. Generálny prokurátor je nadriadený ostatným prokurátorom.