O nás

advokát

JUDr. Marek Šabík

JUDr. Marek Šabík je advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8272. Advokátsku skúšku absolvoval s vyznamenaním.

V advokácii pôsobí od roku 2016 a zameriava sa predovšetkým na občianske a obchodné právo. Právne služby poskytuje aj v ostatných oblastiach práva ako napr. daňové právo, rodinné právo, správne právo a trestné právo. Samozrejmosťou je aj zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

Vďaka bohatým skúsenostiam z prostredia informačných technológií sa venuje aj moderným oblastiam ako je doménové právo, právo internetových obchodov, riešenie právnych problémov spojených s online prostredím a IT sféra.

JUDr. Marek Šabík poskytuje právne služby nielen osobne, ale tam, kde to povaha právnej služby umožňuje, aj s využitím moderných technológií na diaľku cez internet prostredníctvom videokonferencie, e-mailu, online chatu a pod..

sabik@judrsabik.sk

0940 100 211