Články

Zaujímavosti z právneho sveta
Google Street View a ochrana súkromia

Google mapy a ochrana súkromia

Viacero osôb môže nájsť seba alebo svoje nehnuteľnosti zverejnené na Google mapách cez funkciu Google Street View (fukcia zobrazenia ulice). Google takto sníma automaticky veľké množsto ulíc na území (nielen) Slovenskej republiky, v dôsledku čoho však často dochádza k narúšaniu súkromia fyzických alebo právnických osôb...
Čítať viac

Nároky poškodeného pri škode na zdraví

Bolo Vaše zdravie poškodené treťou osobou napr. v dôsledku dopravnej nehody, napadnutia alebo z iného dôvodu? V tomto článku sa môžete dočítať aké minimálne nároky máte voči osobe, ktorá Vám škodu na zdraví spôsobila.
Čítať viac

Právny tip #8 – povinnosť doplniť údaje do obchodného registra do 30.9.2022

Obchodné spoločnosti (napr. najbežnejšie s.r.o.) sú povinné najneskôr do 30.9.2022 doplniť do obchodného registra určité údaje, najmä rodné čísla, prípadne čísla občianskeho preukazu spoločníkov a štatutárnych orgánov (napr. konateľov pri s.r.o.). Pokiaľ tak nespravia, riskujú uloženie pokuty až do výšky 3 310,- eur.
Čítať viac

Právny tip #7 – právo spoluvlastníka na náhradu v peniazoch

Pokiaľ ste spoluvlastníkom určitej veci (napr. nehnuteľnosti), pričom túto vec užíva len iný spoluvlastník a nie aj Vy, môžete od tohto užívajúceho spoluvlastníka požadovať náhradu za úživanie aj Vášho spoluvlastníckeho podielu na veci.
Čítať viac

Neplatnosť závetu a listiny o vydedení

Často sa stáva, že po začatí dedičského konania sa potenciálny dedič dozvie nemilú správu, a to, že poručiteľ zanechal závet, v ktorom na túto osobu vôbec nemyslel. Prípadne v horšom prípade, že poručiteľ priamo tohto potenciálneho dediča vydedil. Aké možnosti právnej obrany má tento potenciálny...
Čítať viac

Právny tip #6 – upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Ak bol odsúdenému v trestnom konaní uložení trest zákazu činnosti a ak nejde o špecifické prípady, po uplynutí polovice uloženého trestu zákazu činnosti môže súd rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku tohto trestu zákazu činnosti (napr. uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek...
Čítať viac
1 2 3 4 5