Články

Zaujímavosti z právneho sveta

Nároky poškodeného pri škode na zdraví

Bolo Vaše zdravie poškodené treťou osobou napr. v dôsledku dopravnej nehody, napadnutia alebo z iného dôvodu? V tomto článku sa môžete dočítať aké minimálne nároky máte voči osobe, ktorá Vám škodu na zdraví spôsobila.
Čítať viac

Právny tip #8 – povinnosť doplniť údaje do obchodného registra do 30.9.2022

Obchodné spoločnosti (napr. najbežnejšie s.r.o.) sú povinné najneskôr do 30.9.2022 doplniť do obchodného registra určité údaje, najmä rodné čísla, prípadne čísla občianskeho preukazu spoločníkov a štatutárnych orgánov (napr. konateľov pri s.r.o.). Pokiaľ tak nespravia, riskujú uloženie pokuty až do výšky 3 310,- eur.
Čítať viac

Právny tip #7 – právo spoluvlastníka na náhradu v peniazoch

Pokiaľ ste spoluvlastníkom určitej veci (napr. nehnuteľnosti), pričom túto vec užíva len iný spoluvlastník a nie aj Vy, môžete od tohto užívajúceho spoluvlastníka požadovať náhradu za úživanie aj Vášho spoluvlastníckeho podielu na veci.
Čítať viac

Neplatnosť závetu a listiny o vydedení

Často sa stáva, že po začatí dedičského konania sa potenciálny dedič dozvie nemilú správu, a to, že poručiteľ zanechal závet, v ktorom na túto osobu vôbec nemyslel. Prípadne v horšom prípade, že poručiteľ priamo tohto potenciálneho dediča vydedil. Aké možnosti právnej obrany má tento potenciálny...
Čítať viac

Právny tip #6 – upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Ak bol odsúdenému v trestnom konaní uložení trest zákazu činnosti a ak nejde o špecifické prípady, po uplynutí polovice uloženého trestu zákazu činnosti môže súd rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku tohto trestu zákazu činnosti (napr. uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek...
Čítať viac

Navrhovaný trestný čin Šírenia nepravdivej informácie nebude možné v praxi stíhať

Súčasťou pomerne rozsiahleho poslaneckého návrhu novely zákona, ktorým sa mení Trestný zákon, je aj nová skutková podstata trestného činu Šírenia nepravdivej informácie. Tento článok obsahuje len úvahy z praxe obhajcu vychádzajúcom pritom z dostupných informácii. Keďže ide len o návrh zákona, nie je vylúčené, že...
Čítať viac
1 2 3 4 5