Slovník právnych pojmov

Z. z. - Z. z. je skratka pre Zbierka zákonov. Používa sa od roku 1993.
Zb. - Skratka Zb. predstavuje Zbierku zákonov, avšak používala sa pri názvoch zákonov len do roku 1992 (vrátane). Od roku 1993 sa používa skratka Z. z..