Slovník právnych pojmov

Alimenty - Alimenty a výživné sú synonymá. Náš právny poriadok pozná a používa pojem výživné, napr. v zákone o rodine.
Argumentum ad absurdum - Argumentum ad absurdum predstavuje argument dohnaný až do krajnosti/nezmyselnosti, cieľom ktorého je na extrémnom, až absurdnom príklade poukázať na nezmyselnosť iného tvrdenia, napr. tvrdenia protistrany.