Slovník právnych pojmov

In dubio pro reo - In dubio pro reo je právna zásada, ktorá znamená ,,v pochybnostiach v prospech obvineného". Uplatňuje sa najmä v trestnom práve. Z tejto zásady vyplýva, že obvinenému musí byť vina dokázaná bez pochybností. Pokiaľ o vine obvineného existujú pochybnosti, súd bude musieť rozhodnúť v prospech obvineného/obžalovaného.