Slovník právnych pojmov

Nehnuteľné veci - Nehnuteľné veci sú v zmysle § 119 ods. 2 Občianskeho zákonníka pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.