Od autora

JUDr. Marek Šabík
V médiách sa opätovne spomína kauza tzv. ,,motákov”, v ktorej sa skloňuje aj meno advokáta Šabíka. Nakoľko sa ma viacerí klienti na túto kauzu pýtali, uvádzam, že táto kauza sa týka úplne inej osoby advokáta, s ktorým máme len rovnaké priezvisko.
Read More
V našom právnom poriadku nemôže spoločník zo spoločnosti s ručením obmedzeným len tak vystúpiť. Pokiaľ má záujem ukončiť svoju účasť v spoločnosti, môže postupovať len určitými spôsobmi. Na účely tohto článku si v krátkosti rozoberieme prevod obchodného podielu a návrh spoločníka na súd na zrušenie jeho účasti v spoločnosti.
Read More
Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom sa podobne ako aj pri iných súdnych konaniach platí súdny poplatok. Pri tomto konaní existujú však určité špecifiká, ktoré si rozoberieme v tomto krátkom článku.
Read More
Často dochádza k nepochopeniu rozdielu medzi právnikom a advokátom. V tomto článku sa posnažíme poukázať na zásadné rozdiely medzi právnikom a advokátom.
Read More
Možno ste sa stretli s tým, že ste kúpili nehnuteľnosť s tým, že predávajúci Vás neupozornil na žiadne vady, prípadne Vás aj ubezpečil, že nehnuteľnosť je bez vád. Čo robiť, ak po sa po kúpe začali na takejto nehnuteľnosti objavovať vady, sa môžete dočítať v tomto článku.
Read More
Možno ste sa už stretli s nepoctivým dlžníkom, ktorý odmieta zaplatiť dlh, pritom viete, že ako firma (príp. bežný občan) funguje ďalej. Takéhoto nepoctivého dlžníka je možné riešiť aj cez inštitúty trestného práva. V tomto článku sa zameriame na jeden zo zaujímavých trestných činov zameraných proti dlžníkom, a to trestný čin zvýhodňovania veriteľa.
Read More
Od 1.7.2021 prichádza do účinnosti nový trestný čin zameraný na online šikanovanie nazvaný ,,Nebezpečné elektronické obťažovanie” upravený v § 360b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Read More
Nie je nič nezvyčajné, že zhotoviteľ nedodá objednané dielo riadne a to obsahuje vady. V tomto článku sa zameriame na zodpovednosť zhotoviteľa za vady podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak zhotoviteľ plní pokyny objednávateľa.
Read More
V právnej praxi často dochádza k situáciám, kde darca daruje napr. nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec, pričom neskôr sa obdarovaný začne voči darcovi alebo členom jeho rodiny nevhodne správať. Aj darovanú vec je za určitých špecifických okolností možno požadovať späť, a to bez ohľadu na to, či ide o hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec a rovnako bez ohľadu...
Read More
Pokiaľ ste niekedy kupovali diaľničnú známku, určite ste xy krát kontrolovali správnosť zadanej ŠPZ, nakoľko v praxi často dochádzalo k prípadom pokutovania vodičov so zakúpenými diaľničnými známkami na ŠPZ obsahujúcu preklep. Na túto problematiku sa pozrel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Read More
1 2 3