Právny tip #8 – povinnosť doplniť údaje do obchodného registra do 30.9.2022

Povinný zápis určitých údajov pre obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti (napr. najbežnejšie s.r.o.) sú povinné najneskôr do 30.9.2022 doplniť do obchodného registra určité údaje, najmä rodné čísla, prípadne čísla občianskeho preukazu spoločníkov a štatutárnych orgánov (napr. konateľov pri s.r.o.). 

Ak tak do konca septembra 2022 nespravia, riskujú uloženie pokuty až do výšky 3 310,- eur. 

 

Cena za doplnenie údajov do obchodného registra bez starostí

V prípade záujmu Vám vieme doplniť údaje do obchodného registra tak, aby ste s tým nemali starosti navyše. 

 

Máte záujem o splnenie tejto zákonnej povinnosti? Kontaktujte nás buď na e-mail info@judrsabik.sk alebo telefonicky na 0940100211.

JUDr. Marek Šabík, advokát, publikované ku dňu 30.3.2022

Ostatné články