Category

Blog
Ak podnikáte prostredníctvom obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), nezabudnite ukladať účtovnú závierku do zbierky listín. Neuloženie účtovnej závierky v zákonnej lehote je dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom a uloženie pokuty, čo určite nie je v záujme žiadnej osoby podnikajúcej prostredníctvom spoločnosti.
Read More