Od autora

JUDr. Marek Šabík
Nevyplatil Vám zamestnávateľ mzdu, náhradu mzdy, odstupné alebo iné peňažné nároky? Aké kroky môžete voči takémuto zamestnávateľovi podniknúť s cieľom získať Vaše peniaze?  Viac sa dočítate v tomto článku.
Read More
Počas daňovej kontroly má daňový subjekt viacero dôležitých práv, ktoré musia byť správcom dane rešpektované a dodržiavané. Porušenie týchto práv daňového subjektu môže viesť až k nezákonnosti celej daňovej kontroly, preto im treba venovať náležitú pozornosť.
Read More
Nezaplatili Vám faktúru za dodaný tovar alebo poskytnutú službu? Alebo ste požičali niekomu v dobrej viere peniaze a dlžník Vám tieto peniaze nechce vrátiť alebo sa len vyhovára? Určite nenechajte Vaše peniaze dlžníkovi. Čím skôr sa začne s vymáhaním pohľadávky, tým je vyššia šanca na vymoženie Vašich peňazí späť. Nečakajte pridlho po uplynutí splatnosti. Pokiaľ dlžník...
Read More
1 2 3