Google mapy a ochrana súkromia

Google Street View a ochrana súkromia

Ochrana súkromia a Google mapy/Google Street View.

Technologický gigant Google poskytuje okrem iného aj služby kvalitných máp, ktoré sú prístupné pre všetkých online a zadarmo. Súčasťou týchto máp je aj aplikácia Google Street View, ktorá umožňuje zobrazenie konkrétnej ulice ako keby ste sa na nej nachádzali. Užitočná funkcia, ktorá však môže zasahovať do Vášho súkromia nasnímaním a zverejnením podobizne Vašej nehnuteľnosti/záhrady, dvora alebo iného súkromného priestoru.

Nie každý však musí súhlasíť s tým, aby bolo takto zasahované do jeho súkromia online zverejenením súkromných priestorov.

Takýmto online zverejnením bez Vášho súhlasu mohlo dôjsť do zásahu do Vášho súkromia, ktoré je v zmysle sloveneského právneho poriadku chránené. Našťastie je možné sa proti takémuto zverejneniu aktívne brániť, a to bez prílišného formalizmu alebo súdnych konaní. 

Čo robiť v prípade, ak nájdete online nasnímanú Vašu nehnuteľnosť, Váš dvor, záhradu alebo akýkoľvek iný priestor, pričom s online zverejnením nesúhlasíte? 

Napriek tomu, že Google je technologický gigant svetového merítka, pri riešení tejto situácie sa vo veľkej väčšine prípadov nemusíte obávať súdneho riešenia veci. O anomymizáciu údajov zasahujúcich do Vášho práva na súkromie je potrebné Google oficiálne požiadať.

Podľa našej praxe Google rešpektuje právo na súkromie, a preto Google vyhovel zatiaľ 100 % všetkých žiadostí, ktoré sme mu adresovali

Ak máte záujem, aby sme aj za Vás vypracovali a podali žiadosť o rešpektovanie Vášho práva na súkromie, pokojne nás kontaktujte na nižšie uvedené údaje a celú vec vieme vybaviť aj za Vás. 

 

Publikované ku dňu 10.10.2022.

JUDr. Marek Šabík, advokát

info@judrsabik.sk

Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo: 0940 100 211

Alebo pošlite e-mail na:
info@judrsabik.sk

Ostatné články