Day

9 septembra, 2021
Veľa právnych mýtov, ktoré kolujú na internete, sa týkajú obrany a trestného práva. Často sa možno stretnúť napr. s tvrdením, že prostriedok obrany musí zodpovedať tomu, čo má útočník. Ďalším častým tvrdením je aj to, že brániť sa možno až po prvom údere/útoku od útočníka. Je tomu v zmysle nášho právneho poriadku ale skutočne tak?
Read More