Právny tip #6 – upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Právny tip #6 – upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Ak bol odsúdenému v trestnom konaní uložený trest zákazu činnosti a ak nejde o špecifické prípady, po uplynutí polovice uloženého trestu zákazu činnosti môže súd rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku tohto trestu zákazu činnosti (napr. uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu).

Vyplýva to z ust. § 69 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

V takom prípade je potrebné po uplynutí požadovanej časti trestu zákazu činnosti podať súdu návrh na upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti. V tejto žiadosti by mal odsúdený na trest zákazu činnosti preukázať, že ďalší výkon tohto trestu už nie je potrebný (najmä pre správanie odsúdeného po uložení trestu zákazu činnosti). 

Pred samotným rozhodnutím o návrhu na upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti súd predvolá odsúdeného na verejné zasadnutie a zistí si podklady o prípadných ďalších odsúdeniach, uložených priestupkoch alebo prebiehajúcich trestných stíhaní.  Na verejnom zasadnutí následne súd odsúdeného vypočuje a následne o návrhu odsúdeného rozhodne. 

Ak súd návrhu na podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti vyhovie, určí skúšobnú dobu v trvaní maximálne päť rokov. Táto skúšobná doba pritom nesmie byť kratšia ako zostávajúci zvyšok trestu zákazu činnosti. 

 
V prípade, ak by ste mali záujem vypracovať návrh na upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, pokojne ma kontaktujte na info@judrsabik.sk alebo telefonicky na 0940 100 211. 
 
Publikované ku dňu 22.1.2022 – JUDr. Marek Šabík, advokát. 
 

Ostatné články