Články

Dôležité informácie a zaujímavosti z právneho sveta

Právny mýtus #1 a 2 – použitie silnejšieho prostriedku obrany a čakanie na prvý úder

Veľa právnych mýtov, ktoré kolujú na internete, sa týkajú obrany a trestného práva. Často sa možno stretnúť napr. s tvrdením, že prostriedok obrany musí zodpovedať tomu, čo má útočník. Ďalším častým tvrdením je aj to, že brániť sa možno až po prvom údere/útoku od útočníka....
Čítať viac

Právna zaujímavosť #2 – skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe inak ako písomne

Podľa ust. § 72 ods. 1 prvá veta Zákonníka práce platí: ,,V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak.“ Čo však v prípade, ak bol prejav vôle smerujúci k...
Čítať viac

Právny tip #4 – paušálna náhrada spojená s vymáhaním pohľadávky

Omeškaním dlžníka-podnikateľa vznikajú veriteľovi-podnikateľovi viaceré nároky, medzi ktoré patrí aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia.
Čítať viac

Právny tip #3 – bezúročný spotrebiteľský úver

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať viaceré zákonné náležitosti. Pokiaľ tieto náležitosti v zmluve chýbajú, sú nesprávne, prípadne táto zmluva nie je uzatvorená písomne, alebo je nesprávne vyjadrený údaj RPMN, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový.
Čítať viac

Právna zaujímavosť #1 – znásilnenie muža

Muža nie je možné v zmysle nášho Trestného zákona po právnej stránke znásilniť. Dôvodom je formulácia ustanovenia a jednotlivé znaky skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, ktorá na muža nemyslí.
Čítať viac

Právny tip #2 – súdne poplatky a elektronické podanie

Väčšinu žalôb, návrhov na súdy alebo podaní pre orgány verejnej správy je možné podať aj elektronicky. Výhoda elektronického podania okrem toho, že sa dá realizovať z pohodlia domova, je aj zníženie súdneho poplatku.
Čítať viac
1 2 3 4 5 6