Články

Zaujímavosti z právneho sveta

Zánik účasti spoločníka v spoločnosti (1.)

V našom právnom poriadku nemôže spoločník zo spoločnosti s ručením obmedzeným len tak vystúpiť. Pokiaľ má záujem ukončiť svoju účasť v spoločnosti, môže postupovať len určitými spôsobmi. Na účely tohto článku si v krátkosti rozoberieme prevod obchodného podielu a návrh spoločníka na súd na zrušenie jeho...
Čítať viac

Súdny poplatok pri vyporiadaní BSM

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom sa podobne ako aj pri iných súdnych konaniach platí súdny poplatok. Pri tomto konaní existujú však určité špecifiká, ktoré si rozoberieme v tomto krátkom článku.
Čítať viac

Právnik vs. advokát

Často dochádza k nepochopeniu rozdielu medzi právnikom a advokátom. V tomto článku sa posnažíme poukázať na zásadné rozdiely medzi právnikom a advokátom.
Čítať viac

Čo robiť, ak sa na kúpenej nehnuteľnosti objavili vady?

Možno ste sa stretli s tým, že ste kúpili nehnuteľnosť s tým, že predávajúci Vás neupozornil na žiadne vady, prípadne Vás aj ubezpečil, že nehnuteľnosť je bez vád. Čo robiť, ak po sa po kúpe začali na takejto nehnuteľnosti objavovať vady, sa môžete dočítať v...
Čítať viac

Odsúdenie dlžníka za neplatenie dlhov?

Možno ste sa už stretli s nepoctivým dlžníkom, ktorý odmieta zaplatiť dlh, pritom viete, že ako firma (príp. bežný občan) funguje ďalej. Takéhoto nepoctivého dlžníka je možné riešiť aj cez inštitúty trestného práva. V tomto článku sa zameriame na jeden zo zaujímavých trestných činov zameraných...
Čítať viac

Nový trestný čin: Nebezpečné elektronické obťažovanie

Od 1.7.2021 prichádza do účinnosti nový trestný čin zameraný na online šikanovanie nazvaný ,,Nebezpečné elektronické obťažovanie“ upravený v § 360b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Čítať viac
1 2 3 4 5