Články

Zaujímavosti z právneho sveta

Zodpovednosť zhotoviteľa za vady

Nie je nič nezvyčajné, že zhotoviteľ nedodá objednané dielo riadne a to obsahuje vady. V tomto článku sa zameriame na zodpovednosť zhotoviteľa za vady podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, a to aj v prípade, ak zhotoviteľ plní pokyny objednávateľa.
Čítať viac

Nevhodné správanie obdarovaného – možnosti vrátenia daru

V právnej praxi často dochádza k situáciám, kde darca daruje napr. nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec, pričom neskôr sa obdarovaný začne voči darcovi alebo členom jeho rodiny nevhodne správať. Aj darovanú vec je za určitých špecifických okolností možno požadovať späť, a to bez ohľadu na to, či...
Čítať viac

Pokuta za nezakúpenú diaľničnú známku kvôli preklepu v ŠPZ?

Pokiaľ ste niekedy kupovali diaľničnú známku, určite ste xy krát kontrolovali správnosť zadanej ŠPZ, nakoľko v praxi často dochádzalo k prípadom pokutovania vodičov so zakúpenými diaľničnými známkami na ŠPZ obsahujúcu preklep. Na túto problematiku sa pozrel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Čítať viac

Nevyplatená mzda – ako postupovať?

Nevyplatil Vám zamestnávateľ mzdu, náhradu mzdy, odstupné alebo iné peňažné nároky? Aké kroky môžete voči takémuto zamestnávateľovi podniknúť s cieľom získať Vaše peniaze?  Viac sa dočítate v tomto článku.
Čítať viac

Práva daňového subjektu počas daňovej kontroly

Počas daňovej kontroly má daňový subjekt viacero dôležitých práv, ktoré musia byť správcom dane rešpektované a dodržiavané. Porušenie týchto práv daňového subjektu môže viesť až k nezákonnosti celej daňovej kontroly, preto im treba venovať náležitú pozornosť.
Čítať viac

Vymáhanie pohľadávok

Nezaplatili Vám faktúru za dodaný tovar alebo poskytnutú službu? Alebo ste požičali niekomu v dobrej viere peniaze a dlžník Vám tieto peniaze nechce vrátiť alebo sa len vyhovára? Určite nenechajte Vaše peniaze dlžníkovi. Čím skôr sa začne s vymáhaním pohľadávky, tým je vyššia šanca na...
Čítať viac
1 2 3 4 5