Články

Dôležité informácie a zaujímavosti z právneho sveta

Právny tip #7 – právo spoluvlastníka na náhradu v peniazoch

Pokiaľ ste spoluvlastníkom určitej veci (napr. nehnuteľnosti), pričom túto vec užíva len iný spoluvlastník a nie aj Vy, môžete od tohto užívajúceho spoluvlastníka požadovať náhradu za úživanie aj Vášho spoluvlastníckeho podielu na veci.
Čítať viac

Neplatnosť závetu a listiny o vydedení

Často sa stáva, že po začatí dedičského konania sa potenciálny dedič dozvie nemilú správu, a to, že poručiteľ zanechal závet, v ktorom na túto osobu vôbec nemyslel. Prípadne v horšom prípade, že poručiteľ priamo tohto potenciálneho dediča vydedil. Aké možnosti právnej obrany má tento potenciálny...
Čítať viac

Právny tip #6 – upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti

Ak bol odsúdenému v trestnom konaní uložení trest zákazu činnosti a ak nejde o špecifické prípady, po uplynutí polovice uloženého trestu zákazu činnosti môže súd rozhodnúť o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku tohto trestu zákazu činnosti (napr. uloženého trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek...
Čítať viac

Navrhovaný trestný čin Šírenia nepravdivej informácie nebude možné v praxi stíhať

Súčasťou pomerne rozsiahleho poslaneckého návrhu novely zákona, ktorým sa mení Trestný zákon, je aj nová skutková podstata trestného činu Šírenia nepravdivej informácie. Tento článok obsahuje len úvahy z praxe obhajcu vychádzajúcom pritom z dostupných informácii. Keďže ide len o návrh zákona, nie je vylúčené, že...
Čítať viac

Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti po novom v roku 2022

Inštitút vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam prešiel v roku 2021 významnou zmenou, ktorú do právneho poriadku priniesla novela Civilného mimosporového poriadku. Aké sú zásadné rozdiely sa môžete dočítať v tomto článku.
Čítať viac

Právny tip #5 – účtovné závierky a zrušenie spoločnosti súdom

Ak podnikáte prostredníctvom obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), nezabudnite ukladať účtovnú závierku do zbierky listín. Neuloženie účtovnej závierky v zákonnej lehote je dôvodom na zrušenie spoločnosti súdom a uloženie pokuty, čo určite nie je v záujme žiadnej osoby podnikajúcej prostredníctvom spoločnosti.
Čítať viac
1 2 3 4 6