Právny tip #3 – bezúročný spotrebiteľský úver

Právny tip #3 – bezúročný spotrebiteľský úver

Zmluva o spotrebiteľskom úvere musí obsahovať viaceré zákonné náležitosti. Pokiaľ tieto náležitosti v zmluve chýbajú, sú nesprávne, prípadne táto zmluva nie je uzatvorená písomne, alebo je nesprávne vyjadrený údaj RPMN, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bezpoplatkový.
 
Už zaplatené úroky by mal veriteľ dlžníkovi v takom prípade vrátiť, a to aj napriek tomu, že v takto nesprávnej zmluve boli dohodnuté. A budúce úroky nemôže veriteľ od dlžníka požadovať, v opačnom prípade sa dopúšťa bezdôvodného obohatenia. 
 

Publikované ku dňu 24.8.2021

Ostatné články