Právny tip #2 – súdne poplatky a elektronické podanie

Právny tip #2 – súdne poplatky

Väčšinu žalôb, návrhov na súdy alebo podaní pre orgány verejnej správy je možné podať aj elektronicky. 

Výhodou elektronického podania je najmä zníženie súdneho poplatku podľa zákona o súdnych poplatkoch, resp. zákona o správnych poplatkoch, ktoré môže dosahovať až 50 % z pôvodnej výšky poplatku. ​Konkrétna výška súdneho poplatku a jeho zníženia závisí od typu podania. 

Ako advokát podávam všetky podania, pri ktorých to je po právnej stránke možné, elektronicky, čím klientom ušetrím na súdnych/správnych poplatkoch. 

Publikované ku dňu 20.8.2021

Ostatné články