Právna zaujímavosť #1 – znásilnenie muža

Zaujímavosť z právneho sveta #1 – znásilnenie muža

Muža nie je možné v zmysle nášho Trestného zákona po právnej stránke znásilniť.

Príklad 1: Ak by takto žena donútila násilím muža k súloži, nedopustí sa trestného činu znásilnenia, ale trestného činu vydierania.

Príklad 2: A ak by muž násilím donútil iného muža k análnemu styku, taktiež by nešlo o trestný čin znásilnenia, ale o trestný čin sexuálneho násilia. 

Celá situácia vznikla z toho dôvodu, že skutková podstata trestného činu znásilnenia ako obligatórny znak obsahuje hmotný predmet útoku – ženu. Pokiaľ sú teda naplnené všetky ostatné znaky tohto trestného činu, ale obeťou (tzn. hmotným predmetom útoku) nebude žena, nemôže ísť o trestný čin znásilnenia, ale o iný trestný čin.  

Publikované ku dňu 20.8.2021

Ostatné články