Právna služba: overenie obchodného partnera

Overenie obchodného partnera / zákazníka

V praxi každého podnikateľa môžu nastať rôzne negatívne situácie zapríčinené nepoctivým obchodným partnerom alebo zákazníkom. Či už ide o nezaplatenú faktúru alebo daňové komplikácie, v každom prípade ide o nepríjemnosť, ktorú musí podnikateľ riešiť. 

Správnou prevenciou je však možné riziko nezaplatenia faktúry alebo riziko iného negatívnehp dôsledku výrazne znížiť. 

Preto sme v rámci advokátskej kancelárie zaviedli novú službu overenia obchodných partnerov alebo zákazníkov – podnikateľov. 

Na základe tejto služby Vám vypracujeme správu-report o inom podnikateľovi, v ktorom zhrnieme jednotlivé rizikové faktory. Na základe takejto správy budete vedieť lepšie zhodnotiť rizikovosť daného subjektu, čo Vám určite uľahčí rozhodovanie o tom, či s takýmto subjektom chcete spolupracovať, prípadne mu dodávať tovar alebo poskytovať služby.   

Čo všetko je obsiahnuté v správe/reporte o obchodnom partnerovi? 

Pri príprave reportu sa zameriame predovšetkým na to, či:

  • boli proti označenému podnikateľskému subjektu vedené súdne konania;
  • sú proti označenému podnikateľskému subjektu vedené exekúcie;
  • či prebieha u označeného subjektu konkurz alebo reštrukturalizácia;
  • či je daný subjekt vedený ako dlžník u správcu dane, u sociálnej poisťovni alebo zdravotných poisťovniach;
  • či si označený subjekt plní základné povinnosti súvisiace s účtovnou závierkou;
  • a iné rizikové faktory spojené s označeným subjektom.

Ako objednať overenie obchodného partnera?

V prvom rade je potrebné nás kontaktovať. Následne s Vami individuálne dohodneme výšku odmeny advokátskej kancelárie.

Overovanie podnikateľských subjektov a reporting je možné objednať (i) jednorazovo, (ii) pravidelne vo vopred dohodnutých intervaloch, a aj (iii) hromadne pre viac subjektov. 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a dohodneme s Vami všetko potrebné. 

Zavolajte nám na 0940 100 211 alebo vyplňte formulár nižšie. 

    Related Posts