Medializovaná kauza sa týka iného advokáta

V médiách sa opätovne spomína kauza tzv. ,,motákov“, v ktorej sa skloňuje aj meno advokáta Šabíka. Nakoľko sa ma viacerí klienti a iné osoby na túto kauzu pýtali, uvádzam, že táto kauza sa týka úplne inej osoby advokáta, s ktorým máme len zhodou náhod rovnaké priezvisko. 

Zdôrazňujem, že s predmetnou kauzou ani so zainteresovanými osobami nemám žiadne spojenie ani súvislosť a ide len o náhodnú zhodu v priezvisku.

K danej kauze preto neviem poskytnúť žiadne informácie, názory ani stanoviská. 

JUDr. Marek Šabík, advokát, 12.8.2021

Ostatné články