Právne služby v oblasti obchodného práva

V oblasti obchodného práva poskytujeme najčastejšie tieto druhy právnych služieb. Zoznam nie je samozrejme kompletný, ale obsahuje len najfrekventovanejšie právne služby zamerané pre podnikateľov: 

  • vymáhanie pohľadávok (napr. nezaplatených faktúr za tovar a služby, neplnenie včas zmluvných záväzkov, vymáhanie zmluvných pokút a pod.);
  • zakladanie obchodných spoločností (najmä založenie s.r.o. –  spoločnosti s ručením obmedzeným);
  • prevody obchodných podielov a súvisiaca dokumentácia;
  • právne služby v oblasti ochrany pred nekalou súťažou;
  • príprava rôznych zmlúv pre podnikateľov (najmä zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, rámcové zmluvy o spolupráci alebo dodávkach tovaru, sprostredkovateľské zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení, mandátne zmluvy, všeobecné obchodné podmienky a iné);
  • právne zastupovanie pri rôznych zmluvných alebo zákonných záväzkoch (napr. pri zodpovednosti za vady diela alebo tovaru, zmluvné pokuty, omeškanie dlžníka alebo veriteľa a pod.);
  • vedenie alebo účasť na obchodných rokovaniach, aby ste vyjednali čo najlepšie podmienky;
  • sporová agenda;
  • register partnerov verejného sektora;
  • a iné. 
Kontaktujte nás

Zavolajte nám na číslo: 0940 100 211

Alebo pošlite e-mail na:
info@judrsabik.sk