Day

8 augusta, 2021
V našom právnom poriadku nemôže spoločník zo spoločnosti s ručením obmedzeným len tak vystúpiť. Pokiaľ má záujem ukončiť svoju účasť v spoločnosti, môže postupovať len určitými spôsobmi. Na účely tohto článku si v krátkosti rozoberieme prevod obchodného podielu a návrh spoločníka na súd na zrušenie jeho účasti v spoločnosti.
Read More